Regulamin Cateringu

REGULAMIN CATERINGU OKOLICZNOŚCIOWEGO
„BOCIAN CATERING”

 

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bocianbox.pl zwany dalej „Sprzedawca”) jest firma Sebastian Brociek BOCIAN CATERING z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 04-478 przy ulicy E. Bocheńskiego „Dubańca” 3, NIP 1181418731, REGON 141504234 telefon: +48 605928434, poczta elektroniczna: biuro@bociancatering.pl
Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za
pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty email, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

Szczegółowy regulamin cateringu jest dostępny do czytania, przeglądania i pobrania poniżej.